Marvel’s M.O.D.O.K. 2021
Marvel’s M.O.D.O.K. 2021
English
22 دقیقه
6.6/10 286
TV-MA
آمریکا

این برنامه پیرامون یک اَبرشرور با سری بزرگ و اندامی کاملاً کوچک که برای کنترل سازمان شیطانی خود و خانواده اش تلاش می کند ، متمرکز است.

این فصل تمام شده