Evil 2019
Evil 2019
English
0 دقیقه
7.7/10 16796
TV-14
آمریکا

یک زن که در رشته روانشناسی بالینی در مورد مسائل ماوراء طبیعی و وجود شیطان با یک کشیش که در این زمینه مهارت دارد همکاری میکند…

این فصل تمام شده

[email protected] میگه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
سریال خوبیه، نه خیلی هارش، نه خیلی آبکی.
[email protected] میگه ۰۱ تیر ۱۴۰۰
عالی
Zohre66 میگه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
فوق العاده
[email protected] میگه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
عالی