The Letter for the King 2020
The Letter for the King 2020
English
0 دقیقه
5.9/10 1101
TV-PG
هلند

موضوع سریال درباره نوجوان ارباب زاده ای به نام “تیوری” است که در پاسخ به درخواست کمکی که از او شده تصمیم دارد با انجام یک مأموریت بسیار خطرناک و مهم، نامه ای را به دست پادشاه برساند. اما در این مسیر، او باید از سه سرزمین پادشاهی دیگر عبور کند و …

این فصل تمام شده

download دانلود نسخه ای او اس