Y: The Last Man 2021
Y: The Last Man 2021
English
60 دقیقه
6.5/10 4223
TV-14
United States

روایت فردی به نام “یه” که در جهانی پس از آخرالزمان قرار دارد و آخرین بشر مذکر موجود در کره زمین است. این فیلم براساس مجموعه طنز “Y: The Last Man” ساخته شده است.

این فصل تمام شده

download دانلود نسخه ای او اس