Truth Seekers 2020
Truth Seekers 2020
English
30 دقیقه
8.2/10 27
TV-14
انگلستان , آمریکا

داستان گروهی از ماموران پلیس که با استفاده از ابزار دست ساز خود به شکار ارواح سرگردان در کلیساهای تسخیرشده، زیرزمین ها و دخمه ها و نیز بیمارستان های متروکه میپردازند.

تمام شده

download دانلود نسخه ای او اس