Workin’ Moms 2017
Workin’ Moms 2017
English
30 دقیقه
7.8/10 23182
TV-MA
کانادا

6 نامزدی جایزه

چهار زن با عشق، مشاغل، و خانواده شان درگیر هستند. آنها از دوستانشان حمایت میکنند و سعی میکنند یکدیگر را قضاوت نکنند زیرا که ممکن است به خاطر یک بحران هویت، یک فرصت شغلی بزرگ، افسردگی پس از زایمان، و یا یک بارداری ناخواسته باشد. آنها با خوب و بد این موضوعات درگیر هستند…

درحال پخش

download دانلود نسخه ای او اس