Shrink 2017
Shrink 2017
English
30 دقیقه
7.9/10 490
آمریکا

“دیوید تریسی”، با مقدار زیادی بدهی از دانشکده پزشکی و بدون اجازه اقامت، تصمیم می گیرد که با تکمیل ۱،۹۲۰ ساعت جلسات غیرمجاز،مدرک روانشناسی بگیرد …


download دانلود نسخه ای او اس