Here and Now 2018
Here and Now 2018
English
60 دقیقه
6.5/10 1609
TV-MA
آمریکا

یک خانواده چند نژادی اعم از شوهر، زن و سه بچه که از سومالی، ویتنام و کلومبیا به فرزند خوندگی گرفته شده و یک بچه که بصورت بیولوژیکی به دنیا آمده، رابطه یکدیگیر را مورد بررسی قرار می دهند و این در حالی است که یکی از بچه ها قادر به دیدن چیز هایی می شود که بقیه نمی توانند ببینند …

درحال پخش


maliheh میگه 02 April 2019
HBO cancel karde
maliheh میگه 15 February 2019
HBO cancel kard
download دانلود نسخه ای او اس