38 Task Force 2016
38 Task Force 2016
Korean
60 دقیقه
7.9/10 260
کره جنوبی

1 نامزدی جایزه

با مرجع قرار دادن ماده ۳۸ که مربوط به پرداخت مالیات است, واحد ویژه پلیس با تکنیکهای ویژه خود افرادی را که در مالیاتهای بزرگ تقلب کردند را شناسایی میکند

تمام شده

download دانلود نسخه ای او اس