Chicago Med 2015
Chicago Med 2015
English
43 دقیقه
7.6/10 19149
TV-14
آمریکا

داستان درمورد یک اورژانس در شیکاگو و ماجرا های مربوط به این اورژانس و پزشکانشان میباشد…

درحال پخش

shans میگه ۱۵ دی ۱۳۹۶
قسمت 6 همون قسمته 5ـه !