Underground 2016
Underground 2016
English
43 دقیقه
7.8/10 3965
TV-MA
آمریکا

3 جایزه و 16 نامزدی جایزه

گروهی از بردگان که قصد فراری شجاعانه از یک مزرعه کشت و زرع در جورجیا را به اندازه ۶۰۰ مایل دارند، در طول مسیر با گروه مخفیِ زن و شوهری طرفدار الغای برده داری آشنا میشوند که مرکز کارشان راه آهن زیر زمینی می باشد و…download دانلود نسخه ای او اس