Blood Blockade Battlefront 2015
Blood Blockade Battlefront 2015
Japanese
دقیقه
7.4/10 913
TV-14
ژاپن

1 نامزدی جایزه

شکافی بین زمین و جهان های دیگر بالای شهر نیویورک بوجود آمده که باعث شده تا ساکنان نیویورک و موجودات دیگر جهان ها در حبابی غیر قابل نفوذ گیر بیفتند. آنها سال ها در کنار هم در دنیایی از جرم ها و جنایات مختلف زندگی کردند. حالا شخصی تهدید به صدمه زدن به حباب کرده و گروهی از ابر انسان ها هم سعی در جلوگیری از این اتفاق دارند.


qasedak میگه 07 February 2019
زیر نویس نداره😔
download دانلود نسخه ای او اس