Hand of God 2014
Hand of God 2014
English
60 دقیقه
7.5/10 8775
TV-MA
آمریکا

1 نامزدی جایزه

داستان این سریال در مورد یک قاضی فاسد است که شکست روحی سختی را پذیرفته و در همین هنگام به این باور میرسد که خداوند به طور مستقیم با او سخن میگوید و از او میخواهد که “دست خداوند” بر روی زمین باشد و عدالت را اجرا کند…download دانلود نسخه ای او اس