Dominion 2014
Dominion 2014
English
90 دقیقه
6.8/10 21249
TV-MA
آمریکا

1 نامزدی جایزه

در آینده بیست و پنج سال بعد از نبرد ویرانگری که به جنگ انقراض شهرت یافته و منجر به کشته شدن انسان های زیادی گشته است عده ای از فرشتگان گرد فرشته اعظمی به رهبری گابریل در آمده و بنا به دلایلی تصمیم به نابودی نوع بشر می گیرندامری که با مخالفت شدید فرشتگان دیگر به رهبری مایکل مواجه می شود و این امر زمینه ساز آغاز نبردی طولانی و سخت در نزذیک شهرهای جدید انسانها در زمین که حال دیگر به صورت دژهای محافظت شده ای درآمده اند می شودکه مهمترین این اقامتگاه های انسانی که مرکز حوادث این دوران پرفرازونشیب می باشدشهری با عظمت و شکوه به نام Vegas است که بر روی ویرانه های شهر Las Vegas سابق بنا شده است می باشد..aydin006 میگه 14 April 2019
فیلم رو اگه میشه همراه با زیر نویس بذارید
alikhashave میگه 11 November 2018
فوق العاده هست سریالش و باید حتما از اول ببینید
amir0752 میگه 22 October 2017
اتمام یا کنسل؟
download دانلود نسخه ای او اس