Dating Agency: Cyrano 2013
Dating Agency: Cyrano 2013
Korean
0 دقیقه
7.1/10 162
کره جنوبی

1 نامزدی جایزه

بعد از اینکه سو بیونگ هون (لی جونگ هیوک) بهترین دوستش را در تصادفی از دست میدهد دچار عذاب وجدان میشود و تصمیم میگیرد که گروه تئاتر دوستش را با توانایی های خود بروی صحنه حفظ کند و اینگونه میشود که او آژانس دوستی سیرانو را تاسیس میکند…

تمام شده

download دانلود نسخه ای او اس