Hierarchy 2024
Hierarchy 2024
Korean
0 دقیقه
6.6/10 127
TV-MA
کره جنوبی

دبیرستان جوشین معتبرترین مدرسه در کره جنوبی است که توسط گروه جوشین تاسیس شده است و دانش آموزانش در بدو تولد برای تحصیل در دبیرستان انتخاب شوند. کنترل دبیرستان به دست 4 دانش آموز انجام می شود که از فرزندان مدیران ارشد آنجا هستند، اما یک دانش آموز با چهره و لبخندی معصومانه ولی با رازی مخفی شده در دنیای رام نشدنی آنها شکاف ایجاد می کند.


download دانلود نسخه ای او اس