The Tomorrow People 2013
The Tomorrow People 2013
English
43 دقیقه
7.3/10 31325
آمریکا

2 جایزه و 3 نامزدی جایزه

سـریال انسان‌های آینده، داستان چند جوان از گوشه کنار دنیاست که با قابلیت بهره‌مندی از نیروهایی خاص، تجسم تحقق تکامل نوع‌ بشر هستند، توانایی‌هایی شامل جابه‌جایی مکانی در کوتاهترین زمان ممکن و ارتباط ذهنی با یکدیگر و…javadebrahimian میگه 30 December 2018
فصل دوم دارھ
download دانلود نسخه ای او اس