Hostages 2013
Hostages 2013
English
42 دقیقه
6.8/10 8942
TV-14
آمریکا

2 جایزه و 2 نامزدی جایزه

زن خانواده که یک جراح می باشد ، قرار است بر روی رئیس جمهور آمریکا جراحی کند ، اما او و خوانواده ـش توسط یکی از افسران اف بی آی به گروگان گرفته می شود. درخواست گروگان گیر ها این است که برای نجات دادن جان خونواده ـش مجبور است رئیس جمهور را بکشد …download دانلود نسخه ای او اس