Dragons of Wonderhatch 2023
Dragons of Wonderhatch 2023
Japanese
0 دقیقه
7.9/10 26
TV-14
ژاپن

«اژدهایان سرزمین جادویی»، داستان دختری دبیرستانی در دنیای واقعی و پسری است که در دنیای دیگری زندگی می کند؛ دنیایی که در آن سوارکاران اژدها صدای اژدهایان را می شنوند و با آن ها صحبت می کنند.


download دانلود نسخه ای او اس