Arang and the Magistrate 2012
Arang and the Magistrate 2012
Korean
دقیقه
7.7/10 436
کره جنوبی

2 جایزه

در زمان پادشاهی خاندان “جوسن” روح زن جوانی که به قتل رسیده بود در مقابل یکی از کارگزاران دولت ظاهر می شود و از او تقاضای قصاص قاتل خود را می کند.، کارگزار دولتی نیز در صدد برآورده کردن آرزوی او می شود…


[email protected] میگه 13 December 2019
سلام چرا هیچ قسمتی باز نمیکنه؟
Ali میگه 13 December 2019
باید اشتراک بخرین دوست من
[email protected] میگه 07 July 2019
سلام چرا هیچ قسمتی را باز نمیکنه ؟؟؟
download دانلود نسخه ای او اس