The Mob Doctor 2012
The Mob Doctor 2012
English
60 دقیقه
6.5/10 3924
آمریکا

1 نامزدی جایزه

یک جراح جوان قفسه سینه به مافیایی جنوب شیکاگو بدهکار می شود که باعث می شود به عنوان یک دکتر تمام وقت در میان مردم حتی در زیر نور ماه کار کند در حالی که تمام وقت در بیمارستان شیکاگو به عنوان برجسته ترین پزشک کار می کند…


download دانلود نسخه ای او اس