The Days 2023
The Days 2023
Japanese
0 دقیقه
7.3/10 315
TV-14
United States , ژاپن

کسانی که با فوکوشیما دایچی درگیر هستند، اغلب توسط برخی سرزنش می‌شوند اما گاهی توسط سایرین به عنوان قهرمانان مورد استقبال قرار می‌گیرند. آنها با یک تهدید مرگبار و نامرئی به نام فاجعه هسته‌ای بی‌سابقه روبرو هستند.

این فصل تمام شده


download دانلود نسخه ای او اس