Circuit Breakers 2022
Circuit Breakers 2022
English
0 دقیقه
6.5/10 65
TV-G
United States

سریال مدار شکنان Circuit Breakers 2022 در آینده‌ای نزدیک روایت شده و از زاویه تخیل به مشکلات گروهی از کودکان پرداخته است. با این حال، همه چیز آنطور که به نظر می‌رسد نیست و کنجکاوی این کودکان در برخی مسائل، منجر به هرج و مرج در کل جامعه می‌شود و..download دانلود نسخه ای او اس