The Lovers 2023
The Lovers 2023
English
0 دقیقه
7.4/10 1388
United States

داستان جانت، یک کارگر سوپرمارکت که به هیچ چیز، از جمله زندگی‌اش اهمیتی نمی‌دهد. این فیلم همچنین به داستان سیموس، یک مجری خود محور و سیاسی نیز می‌پردازد. آنها به طور جدانشدنی به یکدیگر جذب می‌شوند.download دانلود نسخه ای او اس