Deliver Me 2024
Deliver Me 2024
Swedish
0 دقیقه
6.5/10 1550
TV-MA
سوئد
این فیلم درباره پسری است که با صورت به پایین در مقابل یک تاب دراز می کشد و زندگی اش از زخم شکاف در سرش تخلیه می شود و بهترین دوستش که با یک تفنگ گرم در دست لرزانش پشت سر او ایستاده است.
این فصل تمام شده

download دانلود نسخه ای او اس