Ringer 2011
Ringer 2011
English
44 دقیقه
6.9/10 18927
TV-14
آمریکا

2 جایزه و 4 نامزدی جایزه

زنی که درحال فرار از دست کسانیست که اورا میخواهند خود رای جای خواهر دوقلوی ثروتمندش جا میزند . اما خیلی زود متوجه میشود خواهرش هم توسط کسانی تحت تعقیب است … کسانی که یک لحظه اورا رها نمی کنند …


download دانلود نسخه ای او اس