Manhunt 2024
Manhunt 2024
English
0 دقیقه
7.2/10 372
United States

سریال “Manhunt” بعد از ترور آبراهام لینکلن، وزیر جنگ و دوست او، ادوین استانتون، جستجوی گسترده‌ای را برای یافتن قاتل وی، جان ویلکس بوث آغاز می‌کند. این سریال ماجرای شگفت‌انگیز شکار جان ویلکس بوث پس از ترور آبراهام لینکلن را به تصویر می‌کشد. در این سریال، رویدادهای مهمی از شکل‌گیری واقعهٔ تاریخی ترور آبراهام لینکلن و دوران پس از آن به تصویر کشیده می‌شود.

درحال پخش

download دانلود نسخه ای او اس