Renegade Nell 2024
Renegade Nell 2024
English
0 دقیقه
6.3/10 185
United Kingdom

یک زن جوان تیز هوش و شجاع که به جرم قتل متهم می شود، به طور غیرمنتظره ای به بدنام ترین قانون شکن در قرن هجدهم انگلستان تبدیل می شود. وقتی روح جادویی به نام بیلی ظاهر می شود، نل متوجه می شود که سرنوشت او بزرگتر از آن چیزی است که او تصور می کرد.

این فصل تمام شده

download دانلود نسخه ای او اس