CSI: Vegas 2021
CSI: Vegas 2021
English
0 دقیقه
8.1/10 379
12
United States

در مواجهه با یک تهدید که می تواند آزمایشگاه جنایت را از بین ببرد ، یک تیم درخشان از محققان پزشکی قانونی باید از دوستان قدیمی استقبال کرده و تکنیک های جدیدی را برای حفظ و اجرای عدالت در شهر به کار گیرند.

درحال پخش

[email protected] میگه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
like it;)