Scenes from a Marriage 2021
Scenes from a Marriage 2021
English
60 دقیقه
7.8/10 166
TV-MA
United States

اقتباس تلویزیونی از اثر اینگمار برگمن در سال ۱۹۷۳ در مورد فروپاشی یک رابطه زناشویی.

درحال پخش