Dodger 2022
Dodger 2022
English
0 دقیقه
5.6/10 59
United Kingdom

داستان سوء استفاده های یک جیب بر بدنام و باند فاگین که راه های مبتکرانه ای برای زنده ماندن از شرایط تلخ و استثمارگرانه لندن اولیه ویکتوریایی در دهه 1830 پیدا می کنند.

درحال پخش

download دانلود نسخه ای او اس