The Pembrokeshire Murders 2021
The Pembrokeshire Murders 2021
English
0 دقیقه
7.6/10 111
انگلستان

ناظر کارآگاه دو پرونده قتل حل نشده از دهه 1980 را دوباره باز می کند. روش های پزشکی قانونی جرایم را به یک رشته سرقت پیوند می دهد. تیم استیو باید قبل از آزادی مجرم از زندان ، شواهد بیشتری پیدا کند.

این فصل تمام شده

download دانلود نسخه ای او اس