Grease: Rise of the Pink Ladies 2023
Grease: Rise of the Pink Ladies 2023
English
0 دقیقه
4.8/10 635
TV-14
United States

در سال 1954، زمانی قبل از حکمرانی راک اند رول، قبل از اینکه تی بردز باحال ترین در مدرسه باشند، چهار طرد شده خسته جرأت می کنند با شرایط خودشان خوش بگذرانند و باعث ایجاد وحشت اخلاقی می شود که رایدل های را برای همیشه تغییر می دهد.

درحال پخش

download دانلود نسخه ای او اس