Call Your Mother 2021
Call Your Mother 2021
English
0 دقیقه
5.1/10 129
آمریکا

مادری که توسط تمام فرزندانش ترک شده و در خانه‌ای به تنهایی زندگی می‌کند،‌ متوجه می‌شود که فرزندانش فاصله‌ی بسیار زیادی با او دارند و به بهترین شکل ممکن به ادامه‌ی زندگی خود می‌پردازند…

این فصل تمام شده