Equinox 2020
Equinox 2020
Danish
0 دقیقه
6.1/10 4771
TV-MA
دانمارک , آمریکا

آسترید با ناپدید شدن مرموز یک کلاس مدرسه در سال هزار و نهصد و نود و نه ضربه روحی می خورد. 20 بیست سال بعد وقتی او متوجه می شود تنها بازمانده آن سال به طرز مرموزی درگذشته ، در صدد کشف حقیقت بر می آید.

این فصل تمام شده

download دانلود نسخه ای او اس