Too Close 2021
Too Close 2021
English
0 دقیقه
4.8/10 21
انگلستان , آمریکا

یک روانپزشک قانونی باید زنی را که متهم به یک جنایت فجیع است ، ارزیابی کند که ادعا می کند چیزی را به خاطر نمی آورد.

درحال پخش

[email protected] میگه 17 April 2021
اصالتا مثل همه درامهای روانشناختی اول با یک شوک گیج کننده بسیار خوب شروع می کند که راز های نهفته ای در درون خود دارد، ولی با بازشدن گره های داستان، تنش‌های روانی بحد منزجرکننده ای غیرواقعی واغراق آمیز میشوند، دراینجا خوشبختانه داستان ارتباط خود را با واقعیت از دست نمی دهدوکاملا ارزش دیدن ولذت بردن را دارد
download دانلود نسخه ای او اس