Alice in Borderland 2020
Alice in Borderland 2020
Japanese
50 دقیقه
8.1/10 502
TV-MA
ژاپن

گروهی از جوانان بزهکار به جهانی موازی و خالی از سکنه منتقل می شوند تا بخشی از یک بازی بقا باشند . . .

این فصل تمام شده