Galápagos 2006
Galápagos 2006
English
180 دقیقه
8.2/10 1094
انگلستان

4 نامزدی جایزه

در این مستند سه قسمتی به تاریخچه مجموعه جزایر گالاپاگوس پرداخته می شود، تاریخچه‌ ای از زمان پیدایش‌شان از گدازه های آتشفشانی تا زمانی که توسط داروین مورد مطالعه قرار گرفتند و به زیستگاه جانوران امروزی تبدیل شدند …


download دانلود نسخه ای او اس