Star Wars: The Clone Wars 2008
Star Wars: The Clone Wars 2008
English
23 دقیقه
8.3/10 61028
TV-PG
آمریکا

23 جایزه و 69 نامزدی جایزه

آناکین اسکای واکر و آسوکا تانو باید پسر ربوده شده Jabba the Hutt را نجات دهند، اما توطئه های سیاسی ماموریت آن ها را پیچیده می کند.

تمام شده